Welkom op de NLE klachtensite

NLE klachtensite is onderdeel van klachtensite.com

Rond mij heen hoor ik regelmatig klachten over verschillende energieleveranciers en NLE is er daar één van.

Het klinkt allemaal heel aardig als ze je een contract aanbieden, maar zodra het even fout gaat dan maken zij daar graag misbruik van. En als je zoals de meeste onder ons, het teveel werk vind om de strijd aan te gaan, dan ben je gewoon het haasje.

Hieronder mijn ervaring met NLE in een open mailwisseling.

Denk dus goed na wanneer u van plan bent over te stappen naar een andere leverancier (tussenpersoon).

Beste meneer *********,

Wij lichten graag toe waarom de incassokosten terecht zijn.

Herinnering

Op 27 augustus 2016 hebben wij u de kosteloze betalingsherinnering toegestuurd met het verzoek om het openstaand bedrag voor 10 september 2016 te voldoen. Omdat het bedrag niet op tijd is ontvangen, hebben wij terecht €15,00 incassokosten bij u in rekening gebracht.

Energiecontract

U heeft het energiecontract op 25 juli 2016 verlengd en op 19 augustus 2016 heeft u het energiecontract van ons ontvangen. Vanaf 19 augustus had u 14 dagen wettelijke bedenktijd om uw energiecontract kosteloos te annuleren, maar dat is niet gebeurd. Het energiecontract is ingegaan op 16 september 2016. Het is dus niet meer mogelijk om uw aanmelding van het energiecontract te annuleren.

Mijn reactie

Gefeliciteerd met het door u behaalde resultaat.

U heeft mij boos gemaakt. De schakelaar is om en ik heet u welkom in de wondere wereld die MEDIA heet.
Allereerst heb ik nooit een betalingsherinnering van u ontvangen.En zelfs al zou dit zo zijn dan heb ik nog op tijd mijn rekening voldaan.Op mijn afschrift staat immers de datum 9 september 2016 (voor 10 september te voldoen, dus niet op uw rekening binnen zijn)

Verder is het ook nog zo dat ik op 29-9-2016 mijn meterstanden aan u heb doorgegeven en u mij € 788,– zou terug betalen.
Op 5 oktober was daar echter niets van terug te zien op de site.

Ik heb op 5 oktober voor alle zekerheid nogmaals mijn meterstanden doorgegeven en nu geeft u aan dat u mij € 797,– zou terug betalen.
Er is dus nooit sprake geweest van een tekort aan betalingen.

Aangezien ik dit bedrag nog niet van u heb terug ontvangen en ik al heel lang geld van u tegoed heb zou het eerlijk zijn als u mij nu eens iets meer terug betaald. Een bedrag van € 15,– / maand lijkt mij erg redelijk.

Gestoord?
Nee hoor, gewoon een kwestie van aanpassen aan de tegenpartij.

Oh ja, 16 oktober automatische afschrijving van € 96,-
Zou ik niet doen als ik u was !!!!!!!!!!!

Wat u hierboven leest is de laatste mailwisseling tussen mij en NLE.
Maar uiteraard zit hier nog veel meer aan vast.
Zo heeft de eerste aanvraag heel veel moeite gekost en ben ik zelfs bijna afgesloten door de werkelijke energieleverancier.

Ook de verlenging was niet simpel en heb ik zelfs twee keer moeten aanvragen. En nu zij zich zo asociaal opstellen kan ik er ook bijna niet meer vanaf.

Maar dan hebben zij nog geen idee met wie zij van doen hebben

Binnenkort leest u hier meer over

En wat u betreft, kijk goed uit, want voor je het weet zit je voor langere tijd vast aan een organisatie waar je liever niets mee van doen hebt

Chris

Inmiddels heb ik een reactie gekregen op mijn mail. Ik moet nu aantonen dat ik tijdig heb betaald.

Een excuses of iets dergelijks daar hebben ze bij NLE nog nooit van gehoort.

Wordt vervolgd

Zo, we zijn inmiddels iets verder in onze discussie met NLE. Overigens wil ik gelijk melden dat de reactietijd van NLE op mailcontact gemiddeld een week is. Ook weer iets waar je als consument niet blij van wordt.

Mijn laatste mail aan NLE (ik ben inmiddels zo ver dat niets mij meer tegenhoud)

Nle verzoekt mij om een foto te maken van de elektriciteitsmeter en gasmeter met een dagkrant ernaast om te kunnen controleren of mijn meterstanden van de juiste datum zijn. Mijn reactie van 19 oktober vind u hier onder:

Beste heer, mevrouw,
Kent u de uitspraak “zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten”Dit is nou typisch zo’n uitspraak die op u van toepassing is.

Ik ga niet speciaal voor u een krant kopen omdat u mij niet vertrouwd. U stuurt maar iemand langs die de meterstanden op komt nemen. In de tussentijd zal ik een leuk stukje plaatsen op internet over mijn belevenissen met NLE.
En wat betreft een telefonische opzegging dat is geen optie.
Door uw wantrouwen (in feite verdenkt u mij van fraude) ben ik het vertrouwen in uw organisatie volledig verloren.
Ik kies dan ook voor schriftelijk opzeggen via mail en verzoek u deze opzegging te bevestigen.

Bij deze zeg ik dan ook opnieuw mijn contract met u op per 14 november 2016.

Zoals reeds eerder vermeld kom ik in een woongroep terecht waar ik (gelukkig) geen gebruik kan maken van uw diensten.
U hoeft dus ook niet te komen met boetes omdat ik mijn contract tussentijds beëindig.

Nog even in het kort:

Ik heb Liander benaderd en deze komen met de volgende uitspraak:Liander is eigenaar van uw gas- en/of elektriciteitsmeter. Minimaal één keer per drie jaar komen we bij u langs om een controle op de meters uit te voeren. We nemen dan ook uw meterstanden op. De meterstanden die we opnemen gebruikt uw energieleverancier niet voor uw jaar/eindafrekening.
De controle is dan ook volledig in uw handen.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Chris

Hierna heb ik toch maar even telefonisch opgezegd en tot mijn grote verbazing ging dit wel zonder problemen. De dame aan de telefoon heeft mij netjes te woord gestaan en binnen enkele minuten kreeg ik een bevestiging via de mail.

Maar goed, op de mail nog steeds geen reactie.
tijd dus voor een nieuwe mail:

Beste heer, mevrouw,
Op 19 oktober heb ik mijn contract per 14 november telefonisch opgezegd en daar een bevestiging van ontvangen.
Dit heeft echter niets van doen met de mail die ik u op 19 oktober heb gestuurd. Nu u ook nog eens mijn jaarafrekening (terug te krijgen bedrag € 797) met bijna de helft terugbrengt omdat u uw klanten niet vertrouwd kan ik niet anders dan u aan te vallen op een manier die u ook echt zal raken.
Nu achteraf ook nog blijkt dat u het bedrag van € 460,05 ook nog eens kort met € 96,00 naar € 364,05 (het oude en onjuiste termijnbedrag) is de maat helemaal vol.

Ik voel mij als klant door u besodemieterd en belazerd. Laat ik het anders stellen, ik voel mij opgelicht en u heeft mij besodemieterd en belazerd. (Juridische termen die niet en wel mogen worden gebruikt)
Is dit de wijze waarop u met uw klanten omgaat?

Dit verhaal treft u binnenkort volledig uitgewerkt op http://www.klachtensite.com Dit ontslaat u echter niet van uw plicht om te reageren op mijn vorige mail.

Wederom in afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Chris

Op 3 november kreeg ik eindelijk een antwoord op mijn mail:

Beste meneer,

In goede orde ontvingen wij uw e-mail van 27 oktober 2016. In uw e-mail geeft u aan dat u een antwoord wenst op uw bericht van 19 oktober 2016.

Op 19 oktober 2016 reageerde u op een bericht van NLE. U liet weten dat u geen krant zal kopen, omdat NLE u niet vertrouwt. U bent van mening dat NLE iemand moet langs sturen om meterstanden bij u op te nemen.

U zegt uw contract op per 14 november 2016. U laat weten dat NLE geen opzegvergoedingen in rekening hoeft te brengen.

Tot slot laat u weten dat u NLE zal aanvallen op een manier waarop dit ons zal raken. Het tegoed op uw jaarnota is namelijk verrekend met een te betalen termijnbedrag. U voelt zich besodemieterd, belazerd en opgelicht.

Ons antwoord

Wij vinden het jammer om te horen dat u ontevreden bent. Naar aanleiding van uw klacht controleerden wij onze administratie. Wij informeren u als volgt.

NLE levert u gas en elektriciteit sinds 16 september 2015. Op die datum ontvingen wij meterstanden van u. Ieder jaar maken wij een jaarnota op. Hiervoor vragen wij u om meterstanden door te geven. Op 12 september 2016 stuurden wij u een meterstandenkaart per e-mail toe. Omdat wij geen meterstanden ontvingen, stuurden wij op 23 september een herinnering per sms en op 29 september een herinnering per post. Ondanks de door ons verstuurde herinneringen ontvingen wij geen meterstanden. Om die reden zagen wij ons genoodzaakt om uw meterstanden te berekenen. Zulks conform de algemene voorwaarden. Bij het berekenen van de meterstanden gaan wij uit van het verwachte verbruik in uw woning. Dit verbruik, het zogeheten standaard jaarverbruik, wordt door uw netbeheerder vastgesteld.

Wij ontvingen meerdere e-mails van u waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met de jaarnota. In geen van deze e-mails geeft u meterstanden door zodat wij niet kunnen controleren of de jaarnota correct is opgemaakt.

Op de jaarnota ontstond een tegoed van €460,05. Dit bedrag is verrekend met het openstaande termijnbedrag van €96,00. Hiervan stelden wij u op de hoogte op de jaarnota. Daar staat duidelijk vermeld dat tegoeden slechts worden uitgekeerd als alle facturen zijn voldaan. Nu u het termijnbedrag van €96,00 storneerde, was hiervan geen sprake. Derhalve werd dit bedrag terecht verrekend.

Indien de meterstanden op de jaarnota niet juist zijn dan ontvangen wij graag uw huidige meterstanden. Aan de hand daarvan kunnen wij beoordelen of er een correctie dient te worden uitgevoerd. Om onduidelijkheden te voorkomen, vragen wij u om een foto van de meter te maken. Wij vinden het jammer om te horen dat u hierdoor het gevoel heeft dat wij u verdenken van fraude. Dat is niet het geval.

Met vriendelijke groet,

NLE Klachtafhandeling

Wij staan voor u klaar

Ja, en nu?
Laten we beginnen met de bewijsstukken.
Op 29 september heb ik de meterstanden digitaal doorgegeven. Helaas heb ik moeten constateren dat deze standen op 5 oktober waren verwijderd. Aangezien het vertrouwen in NLE al dusdanig was geschaad heb ik gelukkig een screenshot van de site van NLE gemaakt:

mijn-nle-29-9-2016verbruiksoverzicht-2016

Op 5 oktober wilde ik mijn verbruik controleren en toen kreeg ik opnieuw de melding dat ik eerst mijn meterstanden moest invoeren. Omdat ik niets had verbruikt gaf ik dezelfde meterstanden door. De meterstanden van 29 september waren spontaan verdwenen.

Opnieuw een screenshot met uiteraard een iets hoger bedrag dat zou worden terug betaald:

mijn-nle-5-10-2016-verbruiksoverzicht

Kort hierna ontving ik de eindafrekening waarop de geschatte meterstanden waren vermeld. Het doorgeven van de juiste meterstanden was hierna niet meer mogelijk omdat mijn meterstanden lager zijn dan de geschatte meterstanden.

En nu verwijt NLE mij dat ik de standen niet aan hen heb doorgegeven. Hiermee geven zij blijk van zeer grote onzorgvuldigheid betrachten met de gegevens die u aan hen doorgeeft. Om u te tonen dat ik zeker niet iemand ben die de zaak besodemieterd of belazerd laat ik u alvast een foto zien van de meterstanden in bijzijn van de brief van NLE die gedateerd is op de datum 29 september 2016.

In deze brief verzochten zij mij om opgave van de meterstanden.
Bij toeval heb ik op de dag dat zij deze brief hebben geschreven de meterstanden doorgegeven. Er is dus sprake van het kruizen van twee poststukken. maar dit wisten zij natuurlijk allang gezien de vele mailwisselingen (zijn nog niet allemaal gepubliceerd)

De foto’s hieronder zijn gemaakt op 31 oktober.

20161028_142611

20161028_145543

De laatste stand van de elektrometer is misschien niet zo duidelijk, maar er staat 076817

Zoekt u nog een goede energieleverancier?

Ik weet in elk geval waar je niet moet zijn!!!!

Zal ze voor alle zekerheid nog even een mailtje sturen waar ze de meterstanden kunnen vinden.